top of page

Spoznaj ekipo za karierni razvoj

Z veseljem bodo odgovorili na tvoja vprašanja in pobude.

Karierni
razvoj

STEP (Student Trainee Exchange Programme) je po novem program ELSA Kariernega razvoja. Glavna dejavnost tega področja so programi praks v tujini, ELSA Prakse (Traineeships), namenjen študentom prava in mladim pravnikom. Program ponuja več kot 400 praks po celi Evropi, kot tudi izven Evrope. Prijave so odprte dvakrat letno – jeseni in spomladi. Prakse potekajo v državnih službah, gospodarskih družbah, odvetniških pisarnah in tudi v institucijah Evropske Unije. To članom ELSA daje priložnost, da pridobijo praktične izkušnje preko slovenskih meja, se seznanjajo s tujimi kulturami in naučijo gledati izven pravnih okvirjev. 

Kako poteka naše delo?

Naše področje obsega potrjevanje in pregled oddanih prijav na prakso, spremljanje in obveščanje članov o aktualnih razpisih, pomoč ob odhodu naših študentov v tujino, prav tako pa možnost organiziranja prakse s strani slovenskih organov in odvetniških pisarn za tuje študente v Sloveniji. 

Prizadevamo si predvsem za povečanje razpoznavnosti ELSA Praks, saj verjamemo, da le to omogoča lažji prehod iz študijskih klopi v delovno okolje, hkrati pa pomeni nepozabno kratko izkušnjo življenja v tujini. 

ELSA Traineships

ELSA Prakse

Spomladanski cikel prijav na ELSA prakse se odpre v aprilu 2023.

Več informacij o ponudbi razpisanih praks bo znanih v dneh pred odprtjem razpisnega cikla.

Projekti na področju Kariernega razvoja

Mark Jeršič

Podpredsednik za karierni razvoj

bottom of page