top of page

Kaj je ELSA?

ELSA je nepolitično, neprofitno in mednarodno usmerjeno združenje, katerega namen je omogočati članom širše razumevanje kulturne raznolikosti ter neposredno pridobivanje pomembnih mednarodnih izkušenj ob spoznavanju tujih pravnih sistemov in poslovnih praks. Kot dodatek učnim načrtom univerz, ELSA pomaga svojim članom pri pripravi njihove karierne prihodnosti ter vstopu v poklicno življenje, še posebej v primeru dela v mednarodnem okolju.

ELSA deluje na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Na lokalnem nivoju so društva ELSA nezdružljivo povezana s fakultetami, na katerih so bila ustanovljena. Lokalna društva z različnimi dogodki in iniciativami tudi najbolj neposredno uresničujejo temeljno vodilo ELSE, ki je "Pravičen svet, v katerem se spoštujeta človekovo dostojanstvo in kulturna raznolikost." V Sloveniji so organizirana lokalna društva v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici.

ELSA Slovenija

Zveza društev ELSA Slovenija je ena izmed 40 nacionalnih zvez, ki delujejo pod okriljem mednarodne zveze ELSA International. Poleg komunikacije z ELSA International je ena glavnih nalog slovenske nacionalne zveze tudi koordinacija z vsemi lokalnimi društvi, ki delujejo na slovenskih pravnih fakultetah, in pomoč pri njihovem delovanju. Članstvo v slovenski nacionalni zvezi imajo trenutno vse tri lokalne skupine, na nacionalnih skupščinah pa je vsaka zastopana s 3 glasovi. Nacionalna zveza hkrati organizira tudi dogodke in iniciative, ki se jih zaradi njihove narave lažje uresnučuje na nacionalni ravni. Ena od njenih pomembnejših nalog je tudi povezovanje z ostalimi nacionalnimi zvezami in izvedba skupnih projektov.

Članstvo

Član ali članica ELSE lahko postaneš z včlanitvijo v lokalno društvo, ki deluje na tvoji pravni fakulteti. V sloveniji delujejo ELSA Ljubljana, ELSA Maribor in ELSA Nova Gorica. Z včlanitvijo si poleg pravic in ugodnosti, ki ti pripadajo kot članu ali članici društva, zagotoviš tudi možnost sodelovanja v organih zveze ELSA Slovenija.

S članstvom v ELSI pridobiš:

  • dostop do širokega nabora STEP praks v evropskih državah, kjer deluje ELSA,

  • možnost sodelovanja pri strokovnih dogodkih v organizaciji zveze in lokalnih društev,

  • možnost udeležbe na 'Study Visit' obiskih ostalih članov, ki delujejo v okviru ELSE širom Evrope,

  • dostop do ELSA poletnih in zimskih pravnih šol po znižanih cenah,

  • možnost sodelovanja na zasedanjih mednarodnih organizacij, kot so Združeni narodi, Svet Evrope, UNESCO idr.,

  • stik s prakso,

  • nova poznanstva z drugimi podobno mislečimi študenti in študentkami prava.

Aktivnosti

  • Akademske aktivnosti: z organizacijo različnih dogodkov, natečajev in tekmovanj si prizadevamo k pridobivanju pravnih veščin izven okvirov tradicionalnih učnih načrtov. Študentom, študentkam ter mladim pravnikom in pravnicam pomagamo do dodatnih pravnih veščin in razumevanja različnih pravnih sistemov.

  • Seminarji in konference: svojim članom in članicam z organizacijo seminarjev in okroglih miz ponujamo priložnost stika s prakso in interakcijo s pravniki iz pravosodja, podjetij in odvetništva.

  • Karierni razvoj: to področje se osredotoča na pridobivanje praktičnih veščin, ki si jih lahko naši člani in članice naberejo v tujini. S programom STEP praks, ki obsega ponudbo pravnih praks v državah članicah ELSA International, ponujamo priložost obogatitve življenjepisa in sklepanja novih poznanstev v tujini.

ELSA Ljubljana

ELSA Maribor

ELSA Nova Gorica

bottom of page