top of page

Spoznaj ekipo za seminarje in konference

Z veseljem bodo odgovorili na tvoja vprašanja in pobude.

Seminarji in konference

Področje seminarjev in konferenc  predstavlja enega ključnih delokrogov organizacije ELSA v Sloveniji.  Z organizacijo seminarjev, webinarjev, konferenc, okroglih miz, pravnih šol in različnih srečanj pravnih strokovnjakov in študentov, skrbimo za stik naših članov s prakso ter vsebinami, ki jih v tradicionalnih učnih načrtih slovenskih pravnih fakultet primanjkuje.

Kako poteka naše delo?

Naše delo obsega pripravo programa, skrb za nemoteno izvedbo dogodka in nasploh celostno organizacijo, kot so sponzorstva, donacije in komunikacija s sodelujočimi na dogodkih. 

Pri svojem delu največ sodelujemo s področjem akademskih aktivnosti, saj se ti dve področji precej prekrivata. Pogosto pripravljamo tudi objave za marketing sekcijo in obvestila za javnost glede prihajajočih dogodkov. 

Prizadevamo si za sodelovanje z ostalimi deležniki, kot so pravne revije, strokovnjaki iz prakse in nekdanjimi študenti prava, saj verjamemo, da lahko tako na področju organizacije dogodkov največ pripomoremo k širitvi obzorij in dobrobiti študentov. 

Konferenca

PRAVNA OBZORJA

Prva konferenca slovenskih študentov prava z vseh slovenskih pravnih fakultet, na kateri bodo izbrani študentje in študentke predstavljali izsledke svojih raziskovanj in se potegovali za privlačne nagrade, bo potekala 7. aprila 2023 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

ELSA Webinars Academy

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information.

ELSA Pravne šole

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information.

Projekti na področju S&C

Lučka Zaletel

Podpredsednica za seminarje in konference

Staša Tušar

Direktorica za seminarje in konference

bottom of page